Best practices laten zich moeilijk vertalen naar een andere cultuur – 4 tips

Stel, je Nederlandse onderneming wordt uitgebreid met een vestiging in China. De best practices die succesvol zijn binnen je Nederlandse vestiging wil je ook voor je buitenlandse onderneming inzetten. Want als een bepaalde werkmethode goed wordt opgepakt door je Nederlandse werknemers dan moet het in China ook wel goed gaan, toch?

Veel ondernemers denken inderdaad dat als een werkmethode werkt op locatie A het zonder problemen kan worden overgenomen door locatie B. Toch zijn best practices niet op elke locatie succesvol. Ze worden namelijk geïnterpreteerd door verschillende werknemers met andere culturele achtergronden en daardoor kunnen de reacties en de uitvoering verschillen. Best practices kunnen dus anders worden ‘vertaald’ in een bepaald land.

Vier tips

De volgende punten kunnen ondernemers helpen om best practices succesvoller wereldwijd in te zetten:

 1. Focus op idee achter de best practices, niet op de uitvoering ervan
  Als werkgevers zich focussen op de beoogde resultaten van de werkmethodes, creëert dit ruimte voor de werknemers om de best practices aan te passen aan hun culturele context zonder de intentie uit het oog te verliezen.
 2. Goede (culturele) vertaling van de best practices
  Laat iemand die de werkmethoden diepgaand begrijpt en het werk kan doen als contactpersoon en ‘culturele vertaler’ fungeren, die de geest van het origineel in stand houdt. Het werkt het beste als deze persoon ook ervaring heeft met de ontvangende culturele context, zodat hij/zij weet welke aspecten van de best practices onverenigbaar kunnen zijn.
 3. Streef naar samenwerking, niet naar een kopie
  Wanneer je wereldwijd samenwerkt zijn verschillen haast onvermijdelijk. De uitdaging ligt in het vinden van werkmethodes die toepasbaar zijn in verschillende culturen. Dit kan worden gecreëerd door samenwerking. Ook experimenten en flexibiliteit helpen bij het ontdekken van de best practices die het beste aansluiten bij de verschillende culturele contexten.
 4. Experimenteer
  Vaak zijn meerdere pogingen nodig om een ​​aanpassing te vinden die past bij de culturele context en de oorspronkelijke bedoeling van de best practice.

Kennis van cultuur essentieel

 1. Cultuurkennis van belang
  van Om als ondernemer te ontdekken welke best practices aansluiten bij een bepaald land, is kennis van de cultuur van het land van belang.
 2. Succesvol in de praktijk brengen
  Door het volgen van een cultuurtraining bij Akteos doe je belangrijke kennis op over een cultuur én krijg je de tools om de opgedane kennis succesvol in de praktijk te brengen. Bekijk ons aanbod

Bron: Pamela Hinds – Research: Why Best Practices Don’t Translate Across Cultures

Trainingsadvies?

Laat wat van je horen

*