Waarom best practices zich moeilijk laten vertalen naar een andere cultuur

Stel, je Nederlandse onderneming wordt uitgebreid met een vestiging in China. De best practices die succesvol zijn binnen je Nederlandse vestiging wil je ook voor je buitenlandse onderneming inzetten. Want als een bepaalde werkmethode goed wordt opgepakt door je Nederlandse werknemers dan moet het in China ook wel goed gaan, toch?

Best practicesVeel ondernemers denken inderdaad dat als een werkmethode werkt op locatie A het zonder problemen kan worden overgenomen door locatie B. Toch zijn best practices niet op elke locatie succesvol. Ze worden namelijk geïnterpreteerd door verschillende werknemers met andere culturele achtergronden en daardoor kunnen de reacties en de uitvoering verschillen. Best practices kunnen dus anders worden ‘vertaald’ in een bepaald land.

De volgende punten kunnen ondernemers helpen om best practices succesvoller wereldwijd in te zetten:

  • Focus op de bedoeling van de best practices, niet op de beoogde uitvoering ervan

Als werkgevers zich focussen op de beoogde resultaten van de werkmethodes, creëert dit ruimte voor de werknemers om de best practices aan te passen aan hun culturele context zonder de intentie uit het oog te verliezen.

  • Streef naar samenwerking, niet naar een replica

Wanneer je wereldwijd samenwerkt zijn verschillen haast onvermijdelijk. De uitdaging ligt in het vinden van werkmethodes die toepasbaar zijn in verschillende culturen. Dit kan worden gecreëerd door samenwerking. Ook experimenten en flexibiliteit helpen bij het ontdekken van de best practices die het beste aansluiten bij de verschillende culturele contexten.

Om als ondernemer te ontdekken welke best practices aansluiten bij een bepaald land, is kennis van de cultuur van het land van belang. Door het volgen van een cultuurtraining bij Akteos doe je belangrijke kennis op over een cultuur én krijg je de tools om de opgedane kennis succesvol in de praktijk te brengen.

Trainingsadvies?

Bron: Pamela Hinds – Research: Why Best Practices Don’t Translate Across Cultures (juni 2016)

Bron afbeelding

Laat wat van je horen

*