MyNomad

Leidinggeven aan internationale en interculturele teams

Weet je dat gemixte of multiculturele teams de potentie hebben om tot 35% beter te presteren? Dat potentieel wil je natuurlijk graag benutten. Leidinggeven aan internationale teams of een intercultureel team vraagt om toegespitst leiderschap.

De praktijkgerichte training Leidinggeven aan internationale teams is speciaal samengesteld voor managers en leidinggevenden van gemengde teams waarin verschillende culturen en afkomsten vertegenwoordigd zijn.

Nog te vaak leiden interculturele verschillen op de werkvloer onbedoeld tot irritaties, miscommunicatie of misinterpretaties. Met alle gevolgen van dien.
Na deze training is dat niet meer het geval. Je leert praktische vaardigheden en inzichten om cultuurverschillen binnen het team optimaal te benutten. Interne verschillen worden juist omgebogen naar zakelijk succes. De diversiteit van het team wordt ingezet als een kracht die kan leiden tot meer productiviteit, creativiteit, snellere interne processen en een hogere medewerkers- en klanttevredenheid.

Expert niveau - altijd op maat
Face to face
Op aanvraag
Individueel
Op aanvraag

Inhoud van de training

 • De impact van cultuur nog beter begrijpen
 • Cultuur vs persoonlijkheid; elementen in interactie herkennen en benoemen
 • Verschillende manieren waarop men gedrag kan aanpassen om verschillen te overbruggen
 • Diverse communicatiestijlen begrijpen en herkennen

Jouw leerresultaat

 • Moeiteloos diverse communicatiestijlen toe kunnen passen binnen verschillende (interculturele) situaties
 • Verbale en non-verbale communicatie interpreteren en gebruiken
 • In de omgang rekening leren houden met culturele verschillen en jouw omgeving in dit proces betrekken
 • Gemeenschappelijke waarden ontwikkelen en stroomlijnen binnen een team

Meer weten over deze training? Neem contact met ons op.

Akteos staat voor

 • Persoonlijke groei en meer rendement voor teams en organisaties  
 • Persoonlijke werkwijze en maatwerk in optima forma 
 • SLX: online, social learning en praktijkgericht  
 • Unieke tool: jouw persoonlijke Cultuurprofiel inzichtelijk en meetbaar  
 • Innovatieve, interactieve en wetenschappelijke leerconcepten
 • Experts wereldwijd met specifieke kennis van cultuur 

Volg Akteos


My LPOnline