Training intercultureel werken / Cultural Awareness

Steeds meer organisaties werken internationaal of krijgen te maken met verschillende culturen binnen het bedrijf. Als internationale professional is het daarom belangrijk om kennis te hebben over de culturen van personen waarmee je samenwerkt. Intercultureel werken brengt veel vragen met zich mee. Hoe ga je om met de verschillende culturele opvattingen? Wat zijn de gevolgen van iemand zijn cultuur op de werkwijze?

Om goed met deze vraagstukken te kunnen omgaan heb je als professional extra vaardigheden nodig die vaak in je reguliere opleiding niet aan bod zijn gekomen. Wil je ook aan deze competenties werken? Na onze training ‘Intercultureel werken’ verbind jij voortaan gemakkelijk de verschillende culturen en zorg je voor een effectieve samenwerking.

Aanmelden

 

Doelgroep

De training intercultureel werken / cultural awareness is bedoeld voor iedereen die in een internationale omgeving werkt, zijn interculturele communicatievaardigheden wil verbeteren en efficiënter wil samenwerken met werknemers, collega’s en zakelijke relaties in het buitenland.

Doelstellingen

Het doel van deze training is om de professionele relaties van de deelnemers met buitenlandse contacten effectiever te maken, zodat er direct zaken gedaan kunnen worden. Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Begrip van de cultuur van de mensen waar zij op professioneel niveau mee samenwerken
 • Bewustwording van hun eigen culturele voorkeuren en de gevolgen daarvan
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en manieren herkennen om de interculturele communicatie te verbeteren
 • Voordeel halen uit culturele verschillen en de toegevoegde waarde die deze genereren
 • Stress en misverstanden in een interculturele werkomgeving wegnemen
 • Succesvol werken in een multiculturele omgeving

 

Extra’s

De cursus intercultureel werken biedt daarnaast nog vele extra’s, waaronder handige tools die regelmatig van pas zullen komen bij multicultureel management.

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Een persoonlijk actieplan

Zo kan Nomad’ Profile© voor, tijdens en na de training op verschillende manieren gebruikt worden. Deze tool brengt jouw culturele profiel in kaart, waardoor je meer bewust wordt van je eigen culturele voorkeuren in professionele contexten. Ook kun je culturen hierin met elkaar vergelijken en verzamelen de landenpakketten betrouwbare informatie over de houding en regels van het zakenleven in verschillende landen. Kortom: een bruikbare tool voor de rest van je carrière!

 

Programmaoverzicht

Het opleidingsprogramma van de training ‘Intercultureel werken’ is gebaseerd op voorbeelden van Europese, Latijnse, Angelsaksische en oriëntaalse culturen. Door dit brede aspect aan culturen ben je na de cursus in staat om effectief samen te werken binnen een breed scala aan culturen.

Bekijk de verschillende modules van de training ‘intercultureel werken’.

Open training

 • 1 juli 2020 – Cultural Awareness – Module 1 – 9:00-17:00 uur – €750,-
 • 15 juli 2020 – Cultural Awareness – Module 2 – 9:00-17:00 uur – €750,-

Schrijf u in voor deze open training

Module 1

De invloed van cultuur op het gedrag inschatten

 1. Begrip krijgen voor de oorsprong van iedere cultuur
  1. De invloed van historische conflicten inschatten
  2. De impact van economie, geografie en regionale gebruiken beoordelen
  3. De rol van verschillende religies, filosofieën en sociale normen onderzoeken
 1. Culturele verschillen herkennen in een geglobaliseerde wereld
  1. Begrip krijgen voor verschillende denkwijzen
  2. Vaststellen wat mensen bindt/verdeelt
  3. Factoren van homogeniteit herkennen
 1. De gevolgen van iemands cultuur op zijn werkwijze beoordelen
  1. Begrip krijgen voor het belang van de mate van hiërarchie
  2. De mate van mannelijkheid en vrouwelijkheid vaststellen
  3. Tolerantie voor verandering en onzekerheid beoordelen
  4. Individualistische en collectivistische culturen herkennen
  5. Verschillende soorten timemanagement vergelijken (lineair, circulair, strak, flexibel)
 1. De invloed van tijd inschatten
  1. Strakke en flexibele opvattingen van tijd onderscheiden
  2. Monochronisme en polychronisme herkennen
  3. Ritme en dynamiek vergelijken
  4. Begrip krijgen voor de verschillen tussen een lineaire en een circulaire opvatting van tijd

Module 2

Uw professionele keuzes optimaliseren

 1. Belangrijke interculturele managementvaardigheden herkennen
  1. Culturele profielen analyseren (persoonlijk/nationaal)
  2. De voor- en nadelen van culturele diversiteit inschatten
  3. De sterke en zwakke punten van iemand vaststellen
  4. Culturele ontwikkeling en persoonlijke uitdagingen: invloed op mijn werk
 1. Uw communicatie aanpassen
  1. Begrip krijgen voor de betekenis van woorden en leren een boodschap over te brengen
  2. Manieren om vragen te stellen, herkennen
  3. Dubbelzinnigheid en helderheid leren gebruiken
  4. Het gedrag, de lichaamstaal, de stiltes en de persoonlijke ruimte van iemand beoordelen
  5. De eigenschappen van communicatie op afstand leren kennen
 1. Een vertrouwelijke sfeer creëren
  1. Onderzoeken van culturele gewoontes en het vaststellen van regels
  2. Verder gaan met behulp van consensus of conflict
  3. Begrip krijgen voor de organisatie, methoden en besluitvormingsprocessen
  4. Vaststellen hoe netwerken en groepen werken
  5. Anticiperen op lastige kwesties
 1. Uw werkwijze aanpassen
  1. Tijd en prioriteiten beheren
  2. Vaststellen wie beleidsvormers zijn en waar een machtsstrijd is
  3. Vergaderingen optimaliseren afhankelijk van de cultuur
  4. Verschillende onderhandelingswijzen herkennen
  5. De kenmerken van een overeenkomst begrijpen

Maatwerk training

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact