Communication skills in virtual teams

communicatietrainingen

Doelgroep

Managers en leden van teams op afstand of “virtuele” teams die in een nationale of internationale omgeving werken

Doelstellingen

Het doel van deze cursus is om de deelnemers effectiever te laten functioneren in een virtuele omgeving. Het doel is om ze in staat te stellen efficiënt te werken als onderdeel van teams op afstand/virtuele teams.

Na afloop van deze training hebben zij de vaardigheden verworven om:

 • De uitdagingen van virtuele teams vast te stellen en te beoordelen
 • Culturele verschillen te herkennen en te gebruiken
 • Op afstand te werken
 • Een groepsgevoel en “virtuele-teamdynamiek” te creëren
 • Hun werkwijzen aan te passen aan een virtuele omgeving
 • In hun professionele omgeving toe te passen wat zij in de cursus hebben geleerd

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Best practices van communicatie op afstand en virtuele communicatie
 • Oefeningen en casestudy’s die in het bedrijf voorgekomen zijn
 • Een persoonlijk actieplan en strategieën voor teamwork op afstand

 

Programmaoverzicht

Module 1

Begrip krijgen voor de wijze waarop virtuele teams werken

 1. Uitdagingen en mogelijkheden van virtuele teams
  1. Op welke manier verschillen virtuele teams van “normale” teams?
  2. Op welke manier zijn zij gelijk?
  3. Verschillende typen virtuele teams
  4. Uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot virtueel werken
 1. Interculturele uitdagingen
  1. Omgaan met verschillen, verwarring en nalatigheid
  2. Begrip krijgen voor tijd- en ruimtegerelateerde factoren en deze beheersen
  3. Omgaan met risico’s en onzekerheid
  4. Inspelen op de groep, de hiërarchie en autoriteit
  5. Uw culturele profiel en dat van anderen herkennen en begrijpen
  6. Effectief gebruik maken van culturele verschillen binnen virtuele groepen
 1. Op effectieve wijze informatie delen en communiceren op afstand
  1. Communicatieproces voor virtuele teams
  2. Affectieve en cognitieve aspecten van communicatie op afstand
  3. IT- en samenwerkingstools: keuze en optimalisering van de technologie
  4. Een gemeenschappelijke taal spreken
 1. Tools en werkwijzen aanpassen
  1. De afbakening van individuele en collectieve functies binnen projecten
  2. Teambuilding en teamwork
  3. De taken die door medewerkers uitgevoerd worden, beoordelen (belangrijk en urgent)
  4. Beoordelen van vaardigheden en verwachte resultaten
  5. Kennismanagement op afstand
  6. Conflictbeheersing op afstand

Module 2

De effectiviteit van een virtueel team optimaliseren

 1. Virtuele-teamdynamiek genereren
  1. De visie en doelen van een virtueel team vaststellen: betekenis creëren
  2. Een “virtueel-teamcontract” opstellen met daarin de verplichtingen van het team
  3. Vertrouwen in de virtuele groepsomgevingen: vormen en werkwijzen
  4. Een groepsgevoel creëren
  5. Macht en invloed in virtuele omgevingen
  6. Uw online leiderschap ontwikkelen
 1. Vergaderingen op afstand voorbereiden en leiden
  1. Verschillende typen vergaderingen op afstand
  2. Voorbereiding, organisatie en follow-up: de taak van een organisator van vergaderingen
  3. Bronnen van invloed en besluitvormingsprocessen volledig begrijpen
  4. Anticiperen op potentiële conflicten
  5. Culturele verschillen verzoenen
 1. Beheersen van vaardigheden voor virtuele teams
  1. Verwachte resultaten: de vereiste knowhow verkrijgen om succes te hebben in teams op afstand
  2. De belangrijkste vaardigheden van leden van virtuele teams ontwikkelen
  3. De toegevoegde waarde van werk op afstand beoordelen
  4. Sterke punten en verbeterpunten analyseren
  5. Werk op afstand en persoonlijke uitdagingen
 1. Best practices benoemen
  1. De vaardigheden die tijdens de cursus benoemd zijn, inventariseren: kennis, knowhow en interpersoonlijke vaardigheden
  2. Persoonlijke en professionele uitdagingen vaststellen op het gebied van het verbeteren en versterken van uw vaardigheden in het werken op afstand
  3. Best practices van bestaande of toekomstige virtuele teams vaststellen en stimuleren op basis van de vaardigheden die tijdens de cursus verkregen zijn

Maatwerk training

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact