Communication skills in international teams

Doelgroep

Iedereen die in een multiculturele omgeving werkt, culturele verschillen beter wil begrijpen en effectiever wil leren communiceren

Doelstellingen

Het doel van deze training is om de deelnemers beter te laten functioneren in een multiculturele context. Het programma is er in het bijzonder op gericht om deelnemers goed om te leren gaan met de moeilijkheden en valkuilen die gepaard gaan met interculturele interactie, zodat zij beter communiceren met mensen uit andere landen.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Verschillende communicatiewijzen en -stijlen herkennen
 • Miscommunicatie vermijden die voortkomt uit culturele verschillen
 • De oorzaken voor stress en misverstanden wegnemen
 • Praktische tools verwerven om succesvol te communiceren in een internationale omgeving

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Een persoonlijk actieplan

Programmaoverzicht

Open training

Op dit moment zijn er geen open trainingen gepland. 

Maatwerktraining

Deze training kunt u op aanvraag individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Module 1

Begrip krijgen voor culturele regels

 1. Inzien hoe culturele verschillen professionele relaties kunnen beïnvloeden
  1. Begrip krijgen voor verschillende culturen en waarderingssystemen
  2. Stereotypen vermijden en de gevaren inzien van het gebruik van een gemeenschappelijke taal
  3. De verschillende stadia van culturele aanpassing leren kennen: van schok tot synergie
  4. De verschillende integratieniveaus tussen vreemde culturen beoordelen:
  5. individueel, functioneel, organisatorisch en nationaal
 1. In kaart brengen: culturele verschillen vaststellen
  1. Ieders verwachtingen en werkwijzen benoemen
  2. Uw relatie met anderen optimaliseren
   1. Het belang van professionele en persoonlijke relaties inzien
   2. Impliciete en expliciete communicatie
   3. Relatie tussen een individu en de groep
  3. Werk- en besluitvormingswijzen coördineren
   1. Risicobeheer
   2. Timemanagement
   3. Mate van hiërarchie
  4. Begrip krijgen voor verschillende denkwijzen en uw communicatie aanpassen
   1. Lineaire/circulaire denkwijze
   2. Feiten analyseren/een breed perspectief hebben
   3. Eenvoudige/complexe aanpak
   4. Overtuigen met behulp van feiten
   5. Uw culturele profiel analyseren
 1. Uw vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie ontwikkelen
  1. Belangrijke interculturele vaardigheden herkennen
  2. Uw eigen zwakke punten analyseren

Module 2

Efficiënt communiceren in een internationale omgeving

 1. Uw communicatie aanpassen in een interculturele context
  1. Ieders verwachtingen benoemen en het gemeenschappelijke doel vaststellen
  2. De impact van verbale en non-verbale communicatie inzien
  3. De communicatiewijze van uw gesprekspartners herkennen
  4. Op gepaste wijze een boodschap en de bedoeling ervan overbrengen
  5. Verzekeren dat uw boodschap volledig begrepen wordt en geen misverstanden veroorzaakt
  6. Een gemeenschappelijke taal aannemen, met gebruik van verschillende communicatiewijzen
 1. Bruggen slaan: omgaan met uitdagingen van communicatie op afstand
  1. De eigenschappen van communicatie op afstand herkennen
  2. Mogelijke moeilijkheden inschatten en een efficiënte oplossing bedenken
  3. De impact van een onderhandeling optimaliseren met behulp van de vier belangrijkste middelen voor communicatie op afstand: voorbereiding, doel, proces, mensen
  4. Een efficiënt telefoongesprek voeren: door structuur aan te brengen in het gesprek, uw gesprekspartner te leiden, aandachtig te luisteren en uw stem beter te gebruiken
  5. Duidelijke e-mails/brieven schrijven in een gepaste stijl
  6. Succesvolle videoconferenties houden: door een videoconferentie voor te bereiden en te leiden, rekening houdend met interculturele kenmerken
  7. Een conflict beheersen en een gevoelige boodschap overbrengen
 1. Integreren: best practices
  1. Professionele “do’s and dont’s” herkennen
  2. Voordeel halen uit culturele diversiteit
  3. Een actieplan opstellen

Contact