Verenigd Koninkrijk

UK

Wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in het Verenigd Koninkrijk en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan het Verenigd Koninkrijk en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen.

 • Zich bewust worden van hun eigen culturele bagage
 • De Britse context en cultuur begrijpen
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor de Britse denkwijze, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 1. Innovatieve en effectieve online tools:
  1. Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  2. Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 2. Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 3. Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 4. Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in het Verenigd Koninkrijk

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Britse cultuur
  1. Een koninkrijk dat uit eilanden bestaat en trots is op zijn identiteit, met vier landen en een reeks eilanden
  2. Een multi-etnische bevolking
  3. Een klassensysteem dat gekenmerkt wordt door traditie
  4. Een duizendjarige geschiedenis. Een complexe parlementaire monarchie
  5. Een van de economische mogendheden van de wereld
  6. Een onderwijssysteem met twee snelheden
 1. Britse waarden en gedragspatronen
  1. Het gezin: een teken van sociale identiteit
  2. Een staatsreligie die openstaat voor de wereld: de basis van het anglicanisme
  3. De invloed van de traditie op de Britse ruimdenkendheid
  4. Respect voor rangen, orde, individualiteit en vrijheid
  5. “Tijd is geld”, sport en zichzelf overtreffen
  6. Zelfbeheersing en humor: beheerste gereserveerdheid
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  3. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding
  4. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in het Verenigd Koninkrijk

 1. De Britse zakenwereld
  1. Grote verschillen tussen verschillende bedrijfssectoren
  2. De competitieve instelling als drijvende kracht. De markt, werkgelegenheid en omzet
  3. Vriendelijkheid, efficiëntie en toewijding
  4. De rol van de staat en autoriteiten: vakbonden en lobby’s
 1. Effectief communiceren met Britten
  1. Engels: een complexe taal met een groot scala aan nuances
  2. Non-verbale communicatie, gesproken taal en ironie: verborgen boodschappen
  3. Openhartigheid en eufemismen
  4. De rol van netwerken
 1. Werken met Britse teams
  1. Persoonlijke geloofwaardigheid opbouwen: punctualiteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid, voorkomen en formaliteit
  2. Effectief management: efficiëntie, toegankelijkheid en houding
  3. Integriteit: afkeer van vriendjespolitiek. Gezamenlijke besluitvorming
  4. Respect voor het individu. Conflicten isoleren
  5. Relaties op en buiten het werk: verwarring vermijden
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Britse teams
  1. Het ijs breken om vertrouwen op te bouwen
  2. Op professionele wijze spreken en functioneren
  3. Het belang van het halen van deadlines
  4. Houding ten opzichte van overeenkomsten en de gevolgen ervan
 1. Handige tips
  1. Behoedzaamheid, geduld en bescheidenheid
  2. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode, etc.
  3. Gevoelige onderwerpen: politiek, geschiedenis, religie

Trainingsmogelijkheden

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact