Nederland

Nederland

Wonen en werken in Nederland

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Nederland en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Nederland en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Nederlandse context en cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor de Nederlandse denkwijze, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Nederland

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Nederlandse cultuur
  1. Van de Verenigde Noordelijke Provinciën tot het Koninkrijk der Nederlanden
  2. Het handelserfgoed van het land
  3. Van een zeevarende natie tot een internationale economie
  4. De uitdagingen van de Nederlandse maatschappij in de 21e eeuw
 1. Nederlandse waarden en gedragspatronen
  1. De invloed van het protestantisme
  2. “Verdraagzaamheid”: de filosofie van tolerantie
  3. Het gezin als een beschermend gebied
  4. Egalitarisme en gezelligheid
  5. Een zeer georganiseerde visie van tijd
  6. Vermogen om zich te concentreren op de hoofdzaken en het grotere geheel te zien
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  3. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding
  4. De taal leren
  5. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in Nederland

 1. De Nederlandse zakenwereld
  1. Een informele maar evengoed besluitvaardige hiërarchische structuur
  2. Besluitvorming op basis van consensus
  3. Professionele ethiek
  4. De rol van de staat en autoriteiten
 1. Effectief communiceren met Nederlanders
  1. Afstand en formaliteit
  2. Eerlijkheid en duidelijkheid
  3. Engels gebruikt voor zaken. Nederlands leren is een pluspunt
 1. Werken met Nederlandse teams
  1. Een vriendschappelijke sfeer bevorderen
  2. Effectief management: professionaliteit en persoonlijke toewijding
  3. Conflictbeheersing: persoonlijk respect en bereidheid om bemiddelaars in te schakelen
  4. Creatieve autonomie en samenwerking bevorderen
  5. Motiveren, delegeren, feedback geven, zelfvertrouwen vergroten
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Nederlanders
  1. Profiteer van dialogen en contact. Toon uw deskundigheid
  2. Voorstellen, handelen en reageren
  3. Deadlines en presentaties nauwlettend in de gaten houden
  4. Schriftelijke overeenkomsten en de interpretatie en gevolgen ervan
 1. Handige tips
  1. Behoedzaamheid, geduld en bescheidenheid
  2. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode
  3. Gevoelige onderwerpen: politiek, geschiedenis, religie
  4. Humor: twee kanten van de medaille

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact