Duitsland

Duitsland

Wonen en werken in Duitsland

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Duitsland en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Duitsland en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Duitse context en cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor andere denkwijzen, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 1. Innovatieve en effectieve online tools:
  1. Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  2. Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 2. Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 3. Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 4. Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Duitsland

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Duitse cultuur
  1. Een verouderend maar machtig Europees land
  2. De glorie en de ellende van een verenigd Duitsland
  3. Het belang van het federale aspect
  4. Een economische mogendheid in het herstructureringsproces
 1. Duitse waarden en gedragspatronen
  1. Het gezin, de regionale identiteit en festivals: de invloed van collectieve identiteit
  2. Religie en staat: een land zonder seculiere traditie
  3. De uitdaging voor vrouwen in het moderne Duitsland: jongleren met de rol van moeder en die van werkende echtgenote
  4. Precisie, planning en segmentatie
  5. Systematisch denken: redeneren, organiseren en handelen
  6. Behoedzaamheid bij de confrontatie met risico’s
  7. Gezelligheid: het Duitse begrip Gemütlichkeit
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Regionale verschillen en de specifieke kenmerken van het oosten
  3. Een land boordevol geschiedenis om te ontdekken
  4. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  5. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding, school, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie

 1. De Duitse zakenwereld
  1. Een informele maar evengoed zwaarwegende hiërarchische structuur
  2. Het Duitse begrip Mitbestimmung of medezeggenschap
  3. Prestatie en efficiëntie op de werkplek, de rol van de vakbonden
  4. Begrip krijgen voor de visie op teamwork en delegeren
 1. Effectief communiceren met Duitsers
  1. Profiteer van de Duitse taal om relaties te op te bouwen en te verbeteren
  2. Zogenaamde transparantie in non-verbale communicatie
  3. Duitse reclame: een voorbeeld van optimale communicatie
  4. Socialisatie tussen personen: behoort tot de privésfeer
 1. Werken met Duitse teams
  1. Vertrouwen opbouwen: respect voor rang en status, bereidheid om te luisteren
  2. Effectief management: timemanagement over de gehele werkdag
  3. Persoonlijke efficiëntie tonen: deskundigheid en precisie
  4. Conflictbeheersing: bemiddeling, dialoog en besluitvorming
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Duitsers
  1. Vaststellen wie beleidvormers zijn en begrijpen waar de werkelijke macht ligt
  2. Geloofwaardigheid opbouwen: voorbereiden, naleven van deadlines, reactievermogen
  3. Het belang van ethiek, houding ten opzichte van schriftelijke overeenkomsten
  4. De fase na onderhandelingen leiden
 1. Handige tips
  1. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode, etc.
  2. Gevoelige onderwerpen: politiek, geschiedenis, religie
  3. Humor: twee kanten van de medaille

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact