Spanje

Spanje

Wonen en werken in Spanje

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Spanje en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Spanje en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Spaanse context en cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor de Spaanse denkwijze, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Spanje

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Spaanse cultuur
  1. Een divers en meertalig land
  2. Regionale identiteit: een koninkrijk met 17 “autonomías”
  3. Een trots cultureel en artistiek erfgoed
  4. De prestige en problemen van de Spaanse geschiedenis. Een levendige economie
  5. Het onderwijssysteem
 1. Spaanse waarden en gedragspatronen
  1. Een katholieke en familiegerichte traditie: openhartigheid en eerlijkheid
  2. Mannen en vrouwen: aparte rollen
  3. Het belang van status, trots en eer
  4. De Spaanse paradox: zelfexpressie gaat samen met fatsoen
  5. Een gemeenschapsgevoel: een voorliefde voor festiviteiten en gezelligheid
  6. Houding ten opzichte van risico’s en onzekerheid
  7. Een visie op tijd die is aangepast aan de omgeving
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  3. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding
  4. De taal leren
  5. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in Spanje

 1. De Spaanse zakenwereld
  1. De visie op goede manieren in Spaanse bedrijven
  2. De essentiële rol van de manager: een teamgeest
  3. Het belang dat gehecht wordt aan individuele ambitie
  4. De markt, werkgelegenheid, omzet
  5. De rol van de staat en autoriteiten
 1. Effectief communiceren met Spanjaarden
  1. Castilianen en Catalanen… de vele gezichten van Spanje
  2. De rol van de tolk
  3. Woorden en gebaren: expliciete beweringen, formaliteit en ongedwongenheid
  4. Sociale en professionele netwerken
 1. Werken met Spaanse teams
  1. Effectief management: autoriteit, eenvoud en begaanheid
  2. Een gezond sociaal instinct, aanpassen aan het ritme van anderen
  3. Motivatie en complimenten: beloningen en mogelijkheden
  4. Conflictbeheersing: openhartigheid en respect
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Spanjaarden
  1. Punctualiteit, discipline, voorkomen
  2. Voor persoonlijke geloofwaardigheid zorgen: respect verdienen
  3. Vermogen om het grotere geheel te zien en bereidheid om te luisteren
  4. Loyaliteit opbouwen in samenwerkingsverbanden
 1. Handige tips
  1. Behoedzaamheid, geduld en bescheidenheid
  2. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode, etc.
  3. Gevoelige onderwerpen: politiek, geschiedenis, religie

Trainingsmogelijkheden

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact