Japan

Japan

Wonen en werken in Japan

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Japan en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Japan en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Japanse context en cultuur begrijpen
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor de Japanse denkwijze, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Japan

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Japanse cultuur
  1. Een zeer dichtbevolkte eilandenketen met vele etnische groepen
  2. Een duizend jaar oud rijk dat trots is op zijn geschiedenis en beschaving
  3. De op één na grootste economie ter wereld
  4. Een maatschappij op basis van seculiere orde
 1. Japanse waarden en gedragspatronen
  1. Eerbied voor hiërarchie en de vele nuances
  2. Eer en plichtsgevoel: de begrippen giri en gezicht redden
  3. Discipline, geduld en precisie
  4. Respect voor regels en orde
  5. De collectieve mentaliteit: individuele vaardigheden en voordelen bundelen
  6. Veranderingen in de moderne Japanse denkwijze
  7. Japanse vrouwen bij het aanbreken van een gouden tijdperk
 1. Praktische informatie voor het dagelijks leven in Japan
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  3. Het leven in de voorsteden: winkels en bedrijven, koban, de wijk
  4. Japans leren spreken
  5. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding, school, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in Japan

 1. De Japanse zakenwereld
  1. Conglomeraten of Keiretsu als antwoord op buitenstaanders en Gaishi.
  2. Kleine bedrijven, een ondoordringbaar en zeer effectief netwerk
  3. Nemawashi: Overleg… Japanse stijl
  4. Het paternalistische model in een nieuwe verwesterde samenleving: de oude en de nieuwe generatie
  5. De dubbelzinnige aard van de Japanse kantoorman
  6. Kaizen: het begrip kwaliteit als een proces van constante verbetering
 1. Effectief communiceren in een Japanse omgeving
  1. Stilte: boodschappen ontcijferen
  2. De subtiliteit van verbale communicatie, de juiste tolk kiezen
  3. Japans schrift: het rijk der raadselachtige tekens
  4. Uw begroetingsvaardigheden perfectioneren: de vele variaties van ojigi
 1. Werken met Japanse teams
  1. Vertrouwen opbouwen: het idee van geven en nemen
  2. Uw eigen persoonlijke netwerk opbouwen en onderhouden
  3. Activiteiten buiten het kantoor: ontspannen buiten werktijd
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Japanners
  1. Vaststellen wie beleidsvormers en tussenpersonen zijn
  2. Respect voor protocol: wachttijden zo kort mogelijk houden
  3. Japanse overeenkomsten: ruimte voor eindeloze onderhandelingen
 1. Handige tips
  1. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode
  2. Oneerbiedigheid vermijden: voorzichtigheid, geduld en bescheidenheid betrachten
  3. Humor: twee kanten van de medaille

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact