Italië

Italië

Wonen en werken in Italië

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Italië en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Italië en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Italiaanse context en cultuur begrijpen
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor de Italiaanse denkwijze, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Italië

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Italiaanse cultuur
  1. De “Italiaanse laars”: een verdeeld land, de scheiding tussen noord en zuid
  2. De invloed van langdurige buitenlandse bezetting
  3. De langzame en pijnlijke weg naar Italiaanse eenheid
  4. Politieke instabiliteit. Een samenleving met twee snelheden
  5. De maffia, schone handen en corruptie: tijd om stereotypen te overbruggen
  6. Een onschatbaar cultureel erfgoed. Het onderwijssysteem
 1. Italiaanse waarden en gedragspatronen
  1. Katholicisme als onderdeel van het dagelijks leven
  2. De familie: een essentieel aspect van het Italiaanse leven, de veranderende rol van vrouwen
  3. Regionale identiteit. Tijdgerelateerde problemen
  4. Creativiteit en levendigheid. De rijkdom van Italiaanse “fantasia”
  5. De waarde die gehecht wordt aan inzet en succes. Vermogen om te lachen
  6. “Il gestire vagabondo” of profiteren van kansen
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Goede gezondheidsfaciliteiten hebben moeite om de vraag bij te houden
  3. Een dicht transportnetwerk. Huisvesting en veiligheid
  4. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding, school, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in Italië

 1. De Italiaanse zakenwereld
  1. De rol van de familie in Italiaanse bedrijven
  2. Industriële districten: specialisaties en netwerken
  3. Verschillen in werkwijzen en in het begrip kwaliteit
  4. Een indrukwekkend arsenaal aan wetgeving
 1. Effectief communiceren met Italianen
  1. Het circuleren van informatie, professionele netwerken
  2. Op uiterlijkheden afgaan: het belang van uiterlijk en gebaren
  3. “Fare bella figura” of opvallen
  4. Zelfexpressie en fatsoen
 1. Werken met Italiaanse teams
  1. De Italiaanse management- en bedrijfscultuur
  2. Het belang van intuïtie en een persoonlijke noot
  3. Verantwoordelijkheden en besluitvorming. Respect voor status
  4. Uw “Arrangiarsi” tonen: flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  5. Vertrouwen opbouwen: het principe van “buon rendere”
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Italianen
  1. De voorbereidingsfase: veel verschillende contactpersonen
  2. Veel drama of intriges: gesjacher en gekijf
  3. Moeilijkheden en belemmeringen overwinnen. Boven kritiek staan
  4. Schriftelijke overeenkomsten en de interpretatie en gevolgen ervan
 1. Handige tips
  1. Geduld, flexibiliteit en bescheidenheid
  2. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode, etc.
  3. Gevoelige onderwerpen: politiek, de maffia, fascisme en corruptie

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact