India

India

Wonen en werken in India

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in India en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan India en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van India en de Indiase cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor andere denkwijzen, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 1. Innovatieve en effectieve online tools:
  1. Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  2. Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 2. Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 3. Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 4. Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in India

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
   1. De eigen culturele bagage inventariseren

   

   1. Cultuurschok en integratieproces

   

  1. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Indiase cultuur
  1. De grootste democratie ter wereld. Een geschiedenis van duizend jaar
  2. Een bakermat van beschaving op het punt waar oost en west samenkomen
  3. Een economische reus met een bloeiende economie
  4. Van een overlevingseconomie naar een gespecialiseerde economie
  5. De opkomst van een middenklasse
  6. Een hoofdrolspeler op het politieke wereldtoneel
 1. Indiase waarden en gedragspatronen
  1. Een extreem hiërarchische maatschappij: sociale klassen, kasten, gemeenschap
  2. Religie
  3. De belangrijke plaats van familie in de Indiase samenleving. De rol van vrouwen
  4. Een doorlopende visie van tijd
  5. Redeneer- en denkpatronen, communicatiewijzen
  6. Houding ten opzichte van het nemen van risico’s en onzekerheid
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg: noodzakelijke voorzorgsmaatregelen
  3. Een eindeloos scala aan dingen om te zien en te doen
  4. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in India

 1. De Indiase zakenwereld
  1. Belangrijke begrippen om te begrijpen hoe bedrijven in India functioneren
  2. De Indiase visie op intellectueel eigendom en het begrip kwaliteit
  3. Een door de staat beheerste economie, op weg naar liberalisme
  4. Indiaas economisch patriottisme
 1. Effectief communiceren met Indiërs
  1. Uw eigen “netwerk” vormen
  2. Het belang van praten over koetjes en kalfjes
  3. Onderliggende boodschappen en non-verbale communicatie begrijpen
  4. Indiaas Engels of een tolk: de juiste vragen stellen
 1. Werken met Indiase teams
  1. Een gemeenschapsgevoel creëren: teamgeest bijbrengen
  2. Bijgeloof op de werkplek
  3. Werving, loyaliteit opbouwen, trainen, kennisoverdracht
  4. Motiveren, delegeren, feedback geven, zelfvertrouwen vergroten en conflicten oplossen
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen
  1. De voorbereidingsfase: vaststellen wie beleidvormers zijn
  2. Rekening houden met etnische en regionale eigenschappen
  3. Tijd- en deadlinebeheer
  4. Indiase onderhandelingstechnieken
  5. Schriftelijke overeenkomsten en de interpretatie en gevolgen ervan
 1. Handige tips
  1. Indiase riten en symbolen, etensetiquette, festiviteiten en vieringen
  2. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode, etc.

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact