Frankrijk

Frankrijk

Wonen en werken in Frankrijk

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Frankrijk en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in Frankrijk. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Frankrijk en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben ze technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Franse context en cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor andere denkwijzen, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Frankrijk

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Franse cultuur
  1. Een gevarieerd land, een kosmopolitische bevolking, de Franse taal
  2. Een aanzienlijk historisch, filosofisch, religieus en cultureel erfgoed
  3. Sociaal en politiek leven, het economische klimaat
  4. Een dualistisch onderwijssysteem, het belang van kwalificaties
 1. Waarden en gedragspatronen
  1. Fundamentele waarden: vrijheid, gelijkheid en… individualisme
  2. Een veranderende gezinsomgeving, de rol van Franse vrouwen: echtgenote, moeder en werkende vrouw
  3. De Franse visie op tijd en ruimte
  4. Cartesiaanse redeneerwijze, een kritisch karakter, een voorliefde voor debatten
  5. Een diepgeworteld gevoel voor hiërarchie, een “geschillencultuur”
  6. Houding ten opzichte van risico en onzekerheid, het “D-systeem”
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  3. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding
  4. De taal leren
  5. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie

 1. De zakenwereld
  1. Franse bedrijven: verschillen tussen kleine en grote bedrijven
  2. Werkwijzen, de visie op kwaliteit
  3. Werkloosheid is de grootste zorg voor Fransen
  4. De dominante rol van de autoriteiten, de sociale partners
  5. Een beheerste vrije economie
 1. Effectief communiceren met Fransen
  1. Het belang van het beheersen van de Franse taal en presentaties
  2. Een cultuur gebaseerd op het geschreven woord, maar ook op non-verbale communicatie
  3. Relaties tussen personen: doordringbare sociale kringen
 1. Werken met Franse teams
  1. De Franse management- en bedrijfscultuur
  2. Verantwoordelijkheden en besluitvorming
  3. Werving, loyaliteit opbouwen, trainen, kennisoverdracht
  4. Motiveren, delegeren, feedback geven, en conflicten oplossen
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen
  1. Vaststellen wie beleidsvormers zijn en waar de macht ligt
  2. Franse onderhandelingen: diplomatie, beheer van tijd en deadlines
  3. De overeenkomst: een harde, definitieve en bindende afspraak
  4. De fase na onderhandelingen organiseren
 1. Handige tips
  1. Protocol en etiquette, sociale gewoonten, geschenken, dresscode
  2. Gevoelige onderwerpen: bepaalde perioden uit de geschiedenis, immigratie, geld
  3. Favoriete onderwerpen: gastronomie, wijn
  4. Humor en arrogantie

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact