China

China

Wonen en werken in China

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in China en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in China. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan China en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Chinese context en cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor andere denkwijzen, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

 

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in China

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Chinese cultuur:
  1. China in Azië, de rol van China in de wereld
  2. Een land dat 250 keer zo groot is als Nederland
  3. Ideogrammen: meer dan alleen een schrift, de belichaming van schoonheid en gedachten
  4. Een 5.000 jaar oude beschaving, sterk verbonden met haar cultuur
  5. Een zeer bureaucratisch land
  6. Een economie die een exponentiële groei doormaakt
  7. Het onderwijssysteem: streng en gedisciplineerd
 1. Waarden en gedragspatronen
  1. Het confucianistische, taoïstische en boeddhistische erfgoed van het land
  2. Cyclische tijd en collectieve ruimte
  3. Het belang van het gezin, de vele gezichten van Chinese vrouwen
  4. Chinese denkwijze: harmonie is de sleutel
  5. Houding ten opzichte van risico’s en onzekerheid
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Transport, bestuur, huisvesting, veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg
  3. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding
  4. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in China

 1. De zakenwereld
  1. Staatsbedrijven, autoriteiten, particuliere ondernemingen
  2. De markt, de werkgelegenheid, de personeelsverloop, het aanpassingsvermogen en innovatie
  3. De dominante rol van de communistische partij, de autoriteiten en Vakbond
 1. Effectief communiceren met Chinezen
  1. De werktaal, de belangrijke rol van de tolk
  2. Relaties opbouwen: de speciale eigenschappen van guangxi 关系
  3. De verborgen betekenis van Ja en Nee. De betekenis van glimlachen begrijpen
  4. Emoties beheersen, confrontaties vermijden
 1. Werken met Chinese teams
  1. De Chinese management- en bedrijfscultuur: eerbied en respect voor leidinggevenden
  2. De moeilijkheid om loyaliteit op te bouwen onder Chinees personeel
  3. Training en kennisoverdracht: ervoor zorgen dat deadlines gehaald worden
  4. Conflictbeheersing: de behoefte om “het gezicht te redden”
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen
  1. Onderhandeling: een kunst en geen wetenschap, strategie of opportunisme
  2. Succesvolle voorbereiding, vaststellen wie beleidvormers zijn, begrip krijgen voor tijdschema’s
  3. De ondertekening van de overeenkomst: het begin of het eind van de onderhandelingen?
 1. Handige tips
  1. Begrip krijgen voor rituelen: geschenken, visitekaartjes, uitnodigingen
  2. De context en kenmerken van een Chinees banket
  3. Gevoelige onderwerpen: politiek, geschiedenis, grondgebied
  4. Het begrip “gezicht” in China: bijgeloof in de zakenwereld

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact