Brazilië

Brazilië

Wonen en werken in Brazilië

Doelgroep

Werknemers die zich voorbereiden op een aanstelling in Brazilië en hun partners

Doelstellingen

Deze training richt zich op het verbeteren van het vermogen van de deelnemers om om te gaan met de uitdagingen van het leven en werken in het buitenland. Het doel is om ze in staat te stellen de struikelblokken die voor ze liggen te herkennen en zich aan te passen aan Brazilië en hier te integreren.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Bewustwording van hun eigen culturele bagage
 • Begrip van de Braziliaanse context en cultuur
 • Situaties analyseren waarin misverstanden zich voor kunnen doen en communicatiewijzen effectiever herkennen
 • De cultuurschok verminderen en beheersen
 • Begrip krijgen voor de Braziliaanse denkwijze, werkwijzen, besluitvormingsprocessen en onderhandelingswijzen
 • De juiste balans tussen werk en privéleven vinden

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Interculturele aanpak van internationale mobiliteit
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Persoonlijk actieplan voor het hele gezin

Programmaoverzicht

Module 1

Succesvolle persoonlijke integratie in Brazilië

 1. Interculturele bewustwording: de sleutel tot een succesvolle emigratie
  1. De eigen culturele bagage inventariseren
  2. Cultuurschok en integratieproces
  3. Culturele stereotypen herkennen en overbruggen
 1. Belangrijke aspecten van de Braziliaanse cultuur
  1. Een enorm en multicultureel land, met een grote verscheidenheid aan regionale trends
  2. De impact van de Portugese kolonisatie
  3. De Braziliaanse federatie: een harmonie van machten
  4. Mercosul, NAFTA en internationale perspectieven
  5. Sociale klassen en ongelijkheid: het Braziliaanse model
  6. De kwestie van de farmaceutische industrie in het economische systeem
 1. Braziliaanse waarden en gedragspatronen
  1. Jovialiteit, humor en gastvrijheid, lichamelijkheid
  2. Religieuze tradities: onderdeel van het dagelijks leven
  3. Een krachtige patriarchale structuur, het claimen van emoties
  4. Een Latijnse cultuur met Amerikaanse en Europese invloeden
  5. Een informele maar veerkrachtige hiërarchie
 1. Praktische informatie
  1. Focus op de verblijfplaats
  2. Veiligheid: het probleem van stedelijk geweld
  3. Transport, bestuur, huisvesting, hygiëne en gezondheidszorg
  4. Sociaal leven, vrijetijdsbesteding
  5. De taal leren
  6. School, buitenschoolse activiteiten, sport

Module 2

Succesvolle professionele integratie in Brazilië

 1. De Braziliaanse zakenwereld
  1. Kleine en middelgrote bedrijven, multinationals
  2. Een paternalistische structuur
  3. Betrouwbaarheid en flexibiliteit: “Jeitinho” en “malandragem”
  4. Braziliaanse vakbonden in de zakenwereld
  5. De invloed van bureaucratie en politiek
 1. Effectief communiceren met Brazilianen
  1. Socialisatie tussen personen en het belang van netwerken
  2. De invloed van communicatie via massamedia
  3. Humor en toespelingen
  4. De eigenschappen van Braziliaans-Portugees
 1. Werken met Braziliaanse teams
  1. Samenwerking vol vertrouwen bevestigen: de wetten van “Persolanismo”
  2. Leeftijd en status respecteren, delegeren en consensus
  3. Autoriteit bekrachtigen: het Braziliaanse “Jogo de cintura”
  4. Individuele ambities ondersteunen
  5. Omgaan met conflicten: geduld, bemiddeling en eer
 1. Succesvolle vergaderingen en onderhandelingen met Brazilianen
  1. Vaststellen wie beleidvormers zijn: de eigenschappen van Braziliaanse “despachantes”
  2. Uw geloofwaardigheid vergroten: nauwgezetheid, stiptheid, hardheid
  3. Schriftelijke overeenkomsten en de interpretatie en gevolgen ervan
 1. Handige tips
  1. Sociale normen, geschenken, visitekaartjes, dresscode, etc.
  2. Gevoelige onderwerpen: politiek, geschiedenis, religie
  3. Humor: twee kanten van de medaille

Maatwerk training

 

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact