Leadership in virtual teams

Managementtrainingen

Doelgroep

Alle managers die op afstand werken, een remote team aansturen of samenwerken met stakeholders uit verschillende culturen.

Alle managers die hun leiderschapsstijl willen aanpassen aan verschillende virtuele en culturele contexten. Kortom de manager van de toekomst.

Doelstellingen

 • Bewustwording van de eigen culturele bagage
 • Begrip van de cultuur van de mensen waar op professioneel vlak mee samengewerkt wordt
 • Verschillende communicatie- en werkwijzen van collega’s herkennen
 • Anticiperen op miscommunicatie die voortkomt uit culturele verschillen en dit vermijden
 • Gemeenschappelijke normen en een gemeenschappelijke taal vaststellen
 • De noodzakelijke vaardigheden verwerven om succesvol te werken als onderdeel van een multicultureel team

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Teamwork en casestudy’s
 • Een persoonlijk actieplan en interculturele strategieën

 

Programmaoverzicht

Module 1

Begrip krijgen voor culturele regels

 1. Culturele verschillen vaststellen
  1. De regels bespreken waarbinnen groepen werken
  2. Bronnen van dubbelzinnigheid en onbegrip herkennen
  3. Verschillen wegnemen
 1. Kennis ontwikkelen over de invloed van cultuur op communicatie
  1. De oorsprong van culturele en waarderingssystemen
  2. Interculturele interactie: op individueel, functioneel, organisatorisch en nationaal niveau
  3. Vooroordelen en stereotypen
  4. De stadia van culturele aanpassing
  5. Verschillende visies en communicatieproblemen
 1. Culturen ontrafelen
  1. De wijze waarop kenmerken van tijd en ruimte toegepast worden
  2. Redeneerwijzen, het nemen van risico’s en verandermanagement
  3. Sociale relaties met individuen en groepen
  4. Belang dat gehecht wordt aan taken en relaties
  5. Communicatie (impliciete, expliciete en non-verbale boodschappen)
  6. Mate van hiërarchie, status en acceptatie van regels
  7. Uitdrukken van emoties op de werkplek, conflictbeheersing
 1. Een cultureel profiel analyseren
  1. Individueel profiel
  2. Groepsprofiel

Module 2

De effectiviteit van multiculturele teams optimaliseren

 1. Een vertrouwelijke sfeer creëren
  1. Het concept vertrouwen verschilt van cultuur tot cultuur
  2. Mogelijke oorzaken van achterdocht herkennen
  3. Informatie verkrijgen over iedere cultuur die vertegenwoordigd is binnen het team
  4. Culturele synergie optimaliseren: voordeel halen uit verwantschap
  5. Culturele conflicten oplossen
 1. Een gemeenschappelijke taal creëren
  1. Begrip krijgen voor de taalkundige context
  2. Aandachtiger luisteren om onderliggende en impliciete betekenissen te begrijpen
  3. Controleren dat uw contacten uw boodschap begrepen hebben
  4. Normen en standaarden opstellen voor het team
  5. Succesvolle vergaderingen organiseren op basis van een gemeenschappelijke noemer
 1. Tools en werkwijzen aanpassen
  1. Culturele eigenschappen en gewoonten herkennen
  2. Anticiperen op factoren die mogelijk een belemmering vormen
  3. Beheren van tijd, prioriteiten en deadlines
  4. Een effectieve en dynamische werkomgeving en organisatie invoeren
  5. Een gemeenschappelijke werkcultuur creëren
  6. Aandachtsgebieden: controleren, reageren, beheren
 1. Effectiever communiceren op afstand
  1. De bijzondere eigenschappen van teams op afstand
  2. Bronnen van invloed of macht herkennen
  3. Betere schriftelijke communicatie. Uw telefonische boodschap effectiever overbrengen
  4. Vergaderingen op afstand

Maatwerk training

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact