Leadership in international teams

Managementtrainingen

Diversiteit loont! Multiculturele teams hebben de potentie beter te presteren dan “gewone” teams. Tenminste als u de verschillen en alle aanwezige talenten binnen een team weet in te zetten voor uw bedrijf.

Doelgroep

Alle managers die in een multiculturele omgeving werken of met mensen (collega’s, partners, klanten) samenwerken uit verschillende culturen.

Alle managers die hun leiderschapsstijl willen aanpassen aan verschillende culturele contexten. Bent u op zoek naar een training voor het hele team? Kijk dan ook bij Teambuilding voor internationale teams.

Doelstellingen

Het doel van deze training is om de deelnemers beter te laten functioneren in een multiculturele context en managers het beste uit hun internationale team te halen. Het doel is om ze in staat te stellen hun vaardigheden op het gebied van internationaal leiderschap te ontwikkelen.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in de onderstaande punten en hebben zij technieken ontwikkeld om deze toe te passen:

 • Begrip van de cultuur van de mensen waar zij op professioneel vlak mee samenwerken
 • Miscommunicatie vermijden die voortkomt uit culturele verschillen
 • Gemeenschappelijke culturele voorkeuren binnen professionele/zakelijke culturen vaststellen
 • Voordeel halen uit culturele verschillen in een internationaal team
 • Gemeenschappelijke waarden ontwikkelen om voor een effectieve samenwerking te zorgen
 • De noodzakelijke tools verwerven om succesvol te werken en leiding te geven binnen een multiculturele omgeving

Nomad

Extra’s

 • Innovatieve en effectieve online tools:
  • Nomad’ Profile®: Cultureel profiel, Vergelijkingstool, Landenpakketten
  • Nomad’ Network®: voorbereiden en volgen van de training
 • Een theoretische, praktische en heldere aanpak
 • Een persoonlijk actieplan

 

Programmaoverzicht

Module 1

Begrip krijgen voor culturele regels

 1. Culturele verschillen vaststellen
  1. De regels bespreken waarbinnen groepen werken
  2. Bronnen van dubbelzinnigheid en onbegrip herkennen
  3. Verschillen wegnemen
 1. Kennis ontwikkelen over de invloed van cultuur op communicatie
  1. De oorsprong van culturele en waarderingssystemen
  2. Interculturele interactie: op individueel, functioneel, organisatorisch en nationaal niveau
  3. Vooroordelen en stereotypen
  4. De stadia van culturele aanpassing
  5. Verschillende visies en communicatieproblemen
 1. Culturen ontrafelen
  1. De wijze waarop kenmerken van tijd en ruimte toegepast worden
  2. Redeneerwijzen, het nemen van risico’s en verandermanagement
  3. Sociale relaties met individuen en groepen
  4. Belang dat gehecht wordt aan taken en relaties
  5. Communicatie (impliciete, expliciete en non-verbale boodschappen)
  6. Mate van hiërarchie, status en acceptatie van regels
  7. Uitdrukken van emoties op de werkplek, conflictbeheersing
 1. Het culturele profiel van mensen analyseren
  1. Culturele vragenlijst
  2. Individueel profiel
  3. Vergelijken van culturele profielen

Module 2

Verbeteren van vaardigheden op het gebied van internationaal management

 1. Interculturele communicatie
  1. Communicatiemethoden en -stijlen
  2. De taalkundige factor in interculturele situaties
  3. Het belang van “zelfmanagement”
  4. Het streven naar duidelijkheid om dubbelzinnigheid te vermijden
  5. Een intercultureel communicatiemodel
 1. Een vertrouwelijke sfeer creëren
  1. Het concept vertrouwen verschilt van cultuur tot cultuur
  2. Factoren die invloed hebben op vertrouwen
  3. Informatie verkrijgen over iedere cultuur die vertegenwoordigd is binnen het team
  4. Culturele synergie optimaliseren: voordeel halen uit verwantschap
  5. Culturele conflicten oplossen
 1. Teamprestatie bevorderen
  1. Zijn multiculturele teams daadwerkelijk anders dan andere teams?
  2. De uitdagingen van virtuele teams
  3. Verantwoordelijkheids- en invloedgebieden vaststellen
  4. Als manager of lid van een virtueel team: dynamiek inbrengen, voor jezelf opkomen, communiceren en bijdragen
  5. 10 vaardigheden van virtueel leiderschap
  6. Effectieve internationale vergaderingen organiseren
 1. De uitdaging van intercultureel management aangaan
  1. Vaardigheden doorgeven, motiveren en betrekken
  2. Individuele en collectieve motivatie behouden
  3. De competitieve voordelen van culturele verschillen beoordelen
  4. Beïnvloedings- en overtuigingsstrategieën overwegen

Maatwerk training

Deze training kunt u individueel volgen en in groepsverband. In overleg met u stemmen we de inhoud van de training, de locatie en de datum af op uw persoonlijke wensen.

Neem contact op met ons of bel +31 (0)88 02 88 090.

Contact