Social media in China

Voor organisaties die actief zijn op de Chinese markt is het van groot belang te begrijpen hoe Chinezen omgaan met sociale netwerken.

[Lees meer…]

Geen ‘nee’ is geen ‘ja’: de consequenties van direct vs. indirect communiceren in China

De meeste moeite hebben Chinezen met de Nederlandse directheid – dit blijkt iedere keer weer wanneer ik een zakencultuurtraining aan Chinezen geef die in dienst zijn van Nederlandse bedrijven in China. De Nederlander is minder bedreven in ‘het lezen tussen de regels’ en het kundig interpreteren van wat er níet wordt gezegd. Dit is vanwege de lage contextcultuur waarin de Nederlander zich vooral bedient van expliciete communicatie. In een hoge contextcultuur als de Chinese is die communicatie juist doorspekt van ragfijne nuances, hints en weglatingen. Allemaal zodanig verpakt dat het begripvolle oor van de toehoorder een weg weet te vinden naar de juiste bedoeling van de boodschapper. [Lees meer…]

Wat je niet moet doen tijdens een zakendiner in China.

In Nederland leren we onze kinderen dat ze hun bord moeten leegeten (“…anders geen toetje!”). Ook voor Engelsen is het een gebaar van beleefdheid om je bord leeg te eten. Voor Chinezen is het leegeten van het bord echter een teken dat je hun vrijgevigheid in twijfel trekt. [Lees meer…]

De betekenis van “gezicht’’ in de Chinese cultuur

Gezicht hebben, geven of verliezen maakt een belangrijk deel uit van de Aziatische cultuur. Cultuurtrainers besteden veel tijd aan het omschrijven van wat ‘gezicht’ eigenlijk betekent en hoe omzichtig om te gaan met de onzichtbare regels van dit culturele fenomeen.
[Lees meer…]

Over het nut en de noodzaak van guanxi voor succesvol zakendoen met Chinezen

Het klinkt zo vanzelfsprekend: onderhoud van zakenrelaties is noodzakelijk voor de bevordering van de onderlinge verstandhouding en de samenwerking, waar dan ook ter wereld. Maar verschillende culturen gaan daar op hun eigen manier mee om. In de zoektocht naar en het aangaan van een verbintenis met een geschikte Chinese zakenpartner blijkt echter regelmatig dat in China geldende omgangsvormen door Nederlandse zakenmensen niet altijd goed gehanteerd of zelfs verkeerd geïnterpreteerd worden. [Lees meer…]