Kennismaken met ‘cultural awareness’

In een uur tijd ervaren hoe een expat zich voelt als hij kennismaakt met een nieuwe cultuur: enthousiasme, verwarring, frustratie en zelfs boosheid. Dat was de start van de workshop ‘cultural awareness’.

Het was een mooie zonnige dag in juni. Een groep van circa 12 professionals van diverse organisaties kwam bijeen in de Hermitage om kennis te maken met de werkwijze van Akteos.

Een spel zorgde ervoor dat de deelnemers in zeer korte tijd voelden wat een expat meemaakt in een ander land. Deze ervaring zorgde direct voor vele anekdotes die Laurence (consultant van Akteos) gebruikte om in te gaan op de culturele dimensies.

De deelnemers hadden voorafgaand aan de workshop via het online Nomad’ Network een vragenlijst ingevuld. De antwoorden op deze vragen vormen een uniek cultureel profiel dat vergeleken kan worden met het gemiddelde profiel in een ander land. Zo wordt zichtbaar wat de verschillen en overeenkomsten zijn en is inzichtelijk gemaakt aan welke eigenschappen aandacht besteed moet worden. Dit profiel vormde de rode draad tijdens de workshop waardoor elke deelnemer aan het einde van de dag zijn of haar persoonlijke ‘action plan’ had.

De dag werd afgesloten met een rondleiding door de Hermitage waarbij de historische band met Sint-Petersburg en in het bijzonder met Peter de Grote uitgelegd werd.

Enkele reacties van de deelnemers na afloop van de workshop:

Well organised. Nice to have the links to the Nomad site and to do some homework by making the test on cultural dimensions.

Good organisation, information on beforehand and during the workshop.
Nice to combine games and theory together.

I liked the link between historical aspects with current cultural differences and the differences in types of culture (job, ethnical etc). I also liked the matrix at the end which gave you some tools on how to work with the differences (reconcile, getting the best from both).

Laat wat van je horen

*