Geen koffie? Dan niet! - Hoge en lage contextculturen - Akteos
MyNomad

Geen koffie? Dan niet! – Hoge en lage contextculturen

Nee is niet altijd nee

Contextculturen: In Noord-Europa zijn wij gewend direct en expliciet te communiceren. We zeggen wat we bedoelen; we bedoelen wat we zeggen. Hoe verder naar het zuiden en in Azië communiceren ze anders. Daar ligt de boodschap verscholen tussen de regels. Nee is niet altijd nee en ja niet altijd ja.

Mona Alikhah, een van de ondernemers uit mijn boek Tutti frutti, vertelde tijdens haar interview: “Misverstanden hebben vooral met alledaagse dingen te maken. Bijvoorbeeld als iemand tijdens een zakelijke ontmoeting vraagt: ‘Wil je thee of koffie?’ Dan is het in Iran gebruikelijk om eerst ‘Nee’ te antwoorden. Daarna wordt het nog een tweede keer gevraagd. In Nederland gebeurt dat niet. Wil je geen koffie of thee? Dan niet.”

Hoge- en lage contextculturen

Hoe komt het dat mensen in het ene land veel directer communiceren dan in het andere land? De Amerikaanse antropoloog Edward Hall deed onderzoek. Hij verdeelde de wereld in hoge-contextculturen en lage-contextculturen.

• Lage-context (Amerika, Noord-Europa) – Effectieve communicatie: simpel, duidelijk en expliciet.
• Hoge-context (Zuid-Europa, Azië) – Indirecte communicatie: impliciet en veel non-verbaler.

Gezamenlijke geschiedenis

Opvallend in het bovenstaande schema is dat aan de linkerkant de Engelstalige landen samen met Nederland staan vermeld, in het midden de Zuid-Europese en Zuid-Amerikaanse landen en aan de rechterkant de Afrikaanse en Aziatische landen. De plek van een land in het schema, wordt grotendeels bepaald door de geschiedenis.

Landen met een langdurige gezamenlijke geschiedenis, waarbij informatie van generatie op generatie wordt overgedragen, zijn hoge-context culturen. De lage-context culturen zijn de landen met veel immigranten, zoals Amerika. Door de mix aan culturen – allemaal met hun eigen taal en achtergrond – kennen Amerikanen niet de langdurige gezamenlijke geschiedenis die Japan kenmerkt. Daardoor zijn ze genoodzaakt zo duidelijk en expliciet mogelijk met elkaar te communiceren. Wanneer je inzicht hebt in deze verschillen, wordt het makkelijker iemand met een andere culturele achtergrond te begrijpen en (zakelijke) misverstanden te voorkomen.

Succesvol zaken doen met andere culturen

Geduld hebben, goed luisteren, doorvragen als je iets niet begrijpt (misschien wel drie of vier keer), achtergrondinformatie geven indien nodig, accepteren dat een situatie anders kan lopen dan je had verwacht en… letten op body language.

Relevante training: Samenwerken met een specifieke cultuur


MyNomad