Business Case: hoe een internationaal team van 40 fiscalisten bewust wordt van cultuurverschillen en de impact daarvan op de onderlinge samenwerking.

Een internationaal team van veertig fiscalisten van een nutsbedrijf komt jaarlijks bijeen voor hun teamoverleg. De fiscalisten zijn werkzaam in verschillende landen en het team bestaat uit diverse nationaliteiten. Ze werken onderling geregeld samen, maar zien elkaar als volledig team gemiddeld één keer per jaar. 

Akteos verzorgde dit jaar de kick-off van deze tweedaagse bijeenkomst. Gedurende een dagdeel werd aandacht besteed aan het werken in een internationaal team, cultural awareness en interculturele communicatie.

Voorbereiding

Alle deelnemers kregen voorafgaand aan de meeting toegang tot het Nomad’ Network. Deze online omgeving bevat onder andere uitgebreide en actuele informatie over (op dit moment) 55 landen: de belangrijkste tips, culturele kenmerken, meer informatie over zakelijke etiquette, actuele ontwikkelingen, et cetera.

Het Nomad’ Network bevat ook een vragenlijst die alle deelnemers hebben ingevuld ter voorbereiding op de workshop. De antwoorden op deze vragen vormen een uniek cultureel profiel dat vergeleken kan worden met het gemiddelde profiel van een ander land, maar ook met het profiel van hun collega’s. Zo is in een oogopslag zichtbaar wat de verschillen en overeenkomsten zijn en aan welke culturele dimensies aandacht besteed moet worden tijdens de workshop.

Bewustzijn creëren

‘Tijdens de training werd mij duidelijk hoe sterk ons gedrag beïnvloed is door onze culturele achtergrond en waarom het belangrijk is om de culturele verschillen te kennen als je als team goed wilt samenwerken.’

Door middel van een spel ervoeren de deelnemers in korte tijd welke misverstanden kunnen ontstaan als er verschillende (culturele) uitgangspunten gehanteerd worden. Vervolgens werd besproken welke culturele dimensies er zijn en aan de hand van concrete voorbeelden werd uitgelegd welke invloed ze hebben op communicatie.

De culturele profielen die vooraf opgesteld waren maakten het voor alle deelnemers tastbaar. Men herkende zichzelf en het eigen profiel werd vergeleken met de profielen van collega’s met een andere nationaliteit.

‘Everybody is reasoning from his own background/culture. This insight helps me to better understand differences between people of other nations, but also between people in general.’

Bent u ook benieuwd naar uw eigen culturele bagage?

U kunt een demoaccount aanvragen voor het Nomad’ Network. Bovendien vindt u hier meer informatie over de training ‘Working in a multi cultural environment’.

 

Laat wat van je horen

*