MyNomad

Change management: train uw mensen

Een internationale fusie, een reorganisatie, een internationale overname, het intreden van een investeringsmaatschappij, een internationale groei? Voor zowel werkgever als werknemer zijn dat spannende tijden. Voornamelijk met het intreden van andere culturen op de werkvloer en nieuwe internationale collega’s, nemen de uitdagingen toe. Met change management traint u uw mensen.

Een training geeft ondersteuning

Akteos gelooft dat bedrijven die investeren in menselijk kapitaal de kern is van het succes. Zeker wanneer er een dusdanige verandering heeft plaatsgevonden. Biedt u als werkgever een trainingstraject aan, dan geeft u gehoor aan de angstcultuur die kan heersen onder werknemers.

Een interculturele management– of communicatietraining geeft u bovendien het zelfvertrouwen om in de nieuwe internationale setting te opereren. Van het verkrijgen van kennis over intercultureel werken, naar het ontwikkelen van internationale vaardigheden; met als doel optimaal communiceren en managen in de nieuwe setting.

Alle trainingen van Akteos zijn gericht op het goed leren omgaan met de moeilijkheden en valkuilen die gepaard gaan met interculturele interactie op de werkvloer, het beter begrijpen van culturele verschillen, effectiever communiceren in internationale teams en het aanpassen van de leiderschapsstijl aan verschillende culturele contexten.

Hoe kunnen we u bijstaan bij uw internationale fusie, reorganisatie, overname, groei?

Bekijk onze interculturele communicatie-, landen–  of managementtrainingen. Of wellicht heeft u meer behoefte aan 1 op 1 coaching of consultancy.


My LPOnline