Samenwerking met Amerikanen - Awesome and Amazing! - Akteos
MyNomad

Samenwerking met Amerikanen – Awesome and Amazing!

Mijn eerste bezoek aan Amerika, al lang geleden, was een typische ervaring. Mijn doel was een terugkerende studiereis in het kader van meertaligheid op te zetten. Shannon, mijn contactpersoon van de Country Office in San Diego had alles geregeld en ik meldde haar dagelijks dat ik erg blij was met de gang van zaken. De bezoeken, lezingen, inzichten waren indrukwekkend en inspirerend.

Na thuiskomst evalueerden Shannon en ik mijn bezoek, waarbij Shannon me vroeg of ik überhaupt nog geïnteresseerd was in een samenwerking met Amerikanen. Dat vond ik een vreemde vraag, aangezien ik zo enthousiast was geweest. Ik vroeg haar dus waarom zij twijfelde aan mijn interesse. Haar antwoord was dat ze niet het gevoel had gekregen dat ik écht positief was omdat ik niet zo enthousiast had gereageerd.

Taal geen probleem. Cultuur wel.

Mijn beheersing van de Engelse taal was niet het probleem geweest. Mijn Nederlandse achtergrond wel. Het had mij weerhouden van het, voor mijn gevoel, overdreven reageren. Ik had vaker fantastic, phenomenal en magnificent moeten gebruiken om mijn boodschap over te brengen, maar het was mijn “doe maar gewoon”-houding geweest die overheersend was geweest.

Overdreven doen!

Gelukkig heb ik me kunnen aanpassen aan de Amerikaanse cultuur en organiseren Shannon en ik tot op de dag van vandaag succesvolle inspiratiereizen in het kader van meertaligheid. Wat ik geleerd heb, is dat we superlatieven moeten verweven in het dagelijkse Amerikaanse taalgebruik. Nederlanders ervaren het gebruik van superlatieven als overdreven; echter is dit een essentieel onderdeel in de Amerikaanse cultuur.

Taalvaardigheid en cultuurbesef

Trainingen voor Engelse taalvaardigheid zouden ook aandacht moeten besteden aan het gebruik en de toon van woorden om in staat te zijn de boodschap werkelijk te begrijpen, te doorgronden en over te brengen. Een taal leren is dus de brug slaan tussen taal én cultuur. Wat mij betreft onderstreepte dit praktijkvoorbeeld het belang van de combinatie van taalvaardigheid en cultuurbesef.

Volg onze training Samenwerken met Amerikanen voor meer meer begrip van de Amerikaanse cultuur en betere samenwerking met Amerikanen.
De taal beter leren beheersen? Volg dan een training Zakelijk Engels van onze zusterorganisatie Language Partners.


MyNomad