De overeenkomst tussen Nederlanders en New Yorkers - Akteos
MyNomad

De overeenkomst tussen Nederlanders en New Yorkers

Nederlanders zijn over het algemeen vrij direct in hun communicatie vergeleken met andere culturen. Ook zakelijk gezien, draaien we niet graag om de hete brij heen maar komen we snel to the point. Zouden “onze Hollandse genen” zo sterk zijn dat ze sinds Nieuw-Amsterdam (1626) nog steeds van invloed zijn? Volgens dit artikel op Management-Issues.com zou het namelijk wel eens goed kunnen klikken met New Yorkers die graag direct the elephant in the room bespreken.

Het is een interessant artikel waar de gevolgen van de individuele voorkeur voor directe of indirecte communicatie binnen een (virtueel) team uiteen worden gezet. Bovendien wordt een aantal suggesties gedaan om de verschillen te overbruggen.

Impliciet of expliciet

Akteos maakt binnen de culturele dimensie “communicatie” onderscheid tussen expliciete (directe) en impliciete (indirecte) communicatie. Vertrouw je bij het overbrengen van je boodschap puur op de inhoud van de tekst of maak je meer gebruik van verwijzingen, hints of non-verbale communicatie die je gesprekspartner zelf moet interpreteren? Hoe zou je jezelf omschrijven in je communicatie: impliciet of expliciet?


MyNomad