Intercultureel management en complimenten - Akteos
MyNomad

Intercultureel management en complimenten

Vandaag is het Nationale Complimentendag! Wie geef jij een compliment?

Belang van complimenten
Het geven of aannemen van complimenten is cultureel bepaald. In Nederland vinden we dat bijvoorbeeld best lastig, zeker op de werkvloer. En dat is jammer, want complimenten kunnen een belangrijke rol spelen in onze communicatie en sociale omgang met collega’s. Complimenten zijn een vorm van waardering, en kunnen leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid. Beter gemotiveerde werknemers leiden tot minder verzuim, lagere productie uitval, betere prestaties en meer tevreden klanten.

Intercultureel management en complimenten
Voor een succesvolle aansturing van een (intercultureel) team is het belangrijk voor een leidinggevende om te weten hoe vanuit sociale normen tegen complimenten wordt aangekeken en erop wordt gereageerd. Evenzo als je met een bepaald land of cultuur zakendoet: inzicht en vaardigheden in interculturele communicatie draagt bij aan het opbouwen en onderhouden van succesvolle internationale relaties, persoonlijke groei en meer rendement.

Onze consultants hebben jarenlange ervaring en leren je graag hoe je interculturele verschillen succesvol kunt overbruggen, en teams effectief kunt aansturen.

Nederlandse cultuur en complimenten
Het geven of aannemen van complimenten is cultureel bepaald. In Nederland vinden we dat bijvoorbeeld best lastig. Over het algemeen wordt een complimentje van iemand snel weggewuifd, ook op het werk. Dat heeft te maken met onze volksaard en opvatting ‘van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Ook in het geven van complimenten zijn Nederlanders zuinig. De calvinistische soberheid speelt daarin een rol. In Nederland geven we niet expliciet aan als iets goed gaat. We geven liever aan als iets niet goed gaat.

Complimenten in andere culturen
In andere culturen gaat men anders om met complimenten. Dit hangt onder meer af of er sprake is van een collectieve of een meer individualistische cultuur.

Een voorbeeld is een onderzoek van Andrea Golato, een Duitse taalkundige, naar interculturele verschillen tussen Duitsland en Amerika. Een bevinding is dat Amerikanen veel complimenten geven, maar zelden complimenten accepteren. De acceptatie van een compliment is heel direct door een kort en krachtig ‘thank you’. Duitsers daarentegen geven vaak een compliment over het compliment en reageren veel indirecter.

Meer inzicht krijgen in intercultureel management (en complimenten)? Neem contact op met onze accountmanager.

akteos_admin
Akteos onderkent de meerwaarde van interculturele communicatie en intercultureel management. Van bewustwording van interculturele verschillen tot en met de implementatie van beleid waarin cultuur intern als verbindende factor wordt beschouwd en extern als unique selling point. Door middel van trainingen, coaching en consultancy gericht op interculturele communicatie en intercultureel management, ook specifiek per land, voorzien wij individuen, teams en organisaties van gerichte vaardigheden, inzichten en tools om sociale en culturele vaardigheden te vergroten.

MyNomad