Stage bij Akteos - Wat leert u tijdens een interculturele training? - Akteos
MyNomad

Stage bij Akteos – Wat leert u tijdens een interculturele training?

In 2017 sloot ik de master Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht af met een stage bij Akteos Netherlands. De afstudeerstage bestond uit een praktijk- en een onderzoeksgedeelte. Tijdens het praktijkgedeelte kreeg ik vanuit Akteos alle vrijheid om mee te werken binnen de marketing- en salesafdeling.

Ook heb ik meegeholpen aan de Akteos-trainersdag waar ik zelf heb mogen ervaren hoe een interculturele training van Akteos in zijn werk gaat. Interculturele communicatie is een interessant, maar vooral belangrijk vakgebied waar nog veel mensen onbekend mee zijn. Veelal wordt de factor cultuur niet herkend als cruciaal onderdeel van een efficiënte en prettige samenwerking.

Wat leren deelnemers van een interculturele training?

Tijdens het onderzoeksgedeelte heb ik Akteos-consultants geïnterviewd over de inhoud van hun trainingen en het effect hiervan op de deelnemers. Mijn hoofdvraag had betrekking op de vaardigheden die deelnemers ontwikkelen tijdens een Akteos-training.

What do participants at Akteos’ courses learn and how does this make them better intercultural communicators?

Attitude, knowledge, and skills

Tijdens trainingen van Akteos wordt er gewerkt aan drie dingen: Attitude, Knowledge & Skills. De houding (attitude) die deelnemers hebben, zijnde positief of negatief, wordt besproken en daarnaast wordt er gewerkt aan cultural empathy en een reference shift. Met behulp van de online leertool van Akteos, het Nomad’ Network, wordt kennis (knowledge) over de doelcultuur getraind en inzicht gegeven in de eigen cultuur.

Vervolgens wordt door middel van activiteiten en oefeningen gewerkt aan interculturele vaardigheden (skills) die deelnemers in staat stellen om beter te communiceren op de werkvloer en hun doelen te behalen. Voorbeelden van praktische vaardigheden zijn: observeren, situaties in het juiste perspectief plaatsen, de juiste vragen stellen en non-verbale communicatie in andere culturen herkennen.

Meer weten?

Het enthousiasme van zowel trainers als deelnemers en het positieve resultaat van de Akteos-trainingen gaven mij energie en inspiratie om me nog verder in dit vakgebied te verdiepen. Het is altijd mijn doel geweest om communicatie tussen verschillende (culturele) groepen te verbeteren en om wederzijds begrip tot stand te brengen, zowel in de zakelijke wereld als daarbuiten. En daar ga ik mee verder binnen Akteos. Meer weten over het effect van een Akteos interculturele communicatietraining in uw situatie? Neem contact met ons op!


MyNomad