Het belang van Cultural Awareness - Akteos
MyNomad

Het belang van Cultural Awareness

De laatste jaren is er steeds meer oog voor diversiteit binnen teams. Daarnaast is het tegenwoordig eenvoudig om in direct contact te staan met collega’s of zakenrelaties uit andere landen. Dat maakt het belang van Cultural Awareness – ofwel cultureel bewustzijn – steeds groter.

Cultural awareness komt neer op het begrijpen van culturele verschillen en bewust zijn van verschillende culturele normen, waarden en zienswijzen. Wat jij gewend bent of normaal (werk)gedrag vindt, is namelijk grotendeels cultureel bepaald. Mensen met een andere culturele achtergrond kunnen anders tegen de wereld aankijken, andere opvattingen en overtuigingen hebben en ander gedrag vertonen dan jij misschien verwacht.

Cultuurverschillen overbruggen

Cultuurverschillen kunnen zich voordoen in meer formele situaties, zoals spreken en presenteren tijdens vergaderingen, in praktische situaties, zoals het interpreteren van afspraken, reacties op vragen, het halen van deadlines, en (juist) ook in sociale situaties, zoals social talk of het begroeten van collega’s.

Cultural awareness helpt je om culturele verschillen op de werkvloer te begrijpen. Het is een belangrijke zakelijke vaardigheid die de communicatie op de werkplek verbetert. Cultureel bewustzijn moet worden aangevuld met culturele kennis over gebruiken en sociale normen en waarden in een specifiek land. Hiermee kun je cultuurverschillen effectief overbruggen. Dit kan leiden tot meer rendement voor organisaties en teams en persoonlijke groei. Gemixte teams presteren tot wel 35% beter.

Culturele valkuilen

Toch zijn veel misverstanden tussen collega’s uit andere landen vaak te herleiden naar culturele verschillen. Culturele verschillen zijn soms zichtbaar, maar heel vaak juist niet. Vaak zijn we geneigd om zaken niet te zien zoals ze zijn, maar zoals wij zijn: ze zijn gekleurd door onze perceptie. En deze kan per werknemer, door zijn/ haar cultuur verschillen wat al snel kan leiden tot misverstanden op de werkvloer.

Een aantal valkuilen die zich bij interculturele communicatie vaak voordoen:

 • We nemen aan dat mensen hetzelfde zijn als wij, omdat ze er hetzelfde uitzien en niet ver van ons vandaan wonen
 • We wantrouwen anderen om hun intenties, terwijl zij handelen vanuit hun eigen sociale normen en waarden
 • We (ver)oordelen anderen op basis van uiterlijk
 • We besteden geen of te weinig tijd aan de cultuur van de ander om deze beter te leren kennen
 • We benaderen anderen als mensen vanuit onze eigen cultuur
 • We geloven dat onze regels juist zijn
 • We denken dat culturele verschillen altijd zichtbaar zijn

Inzicht in je eigen cultuur met de Cultuurprofiler

Om cultuurverschillen te overbruggen is het waardevol eerst inzicht te krijgen in je eigen ‘culturele voorkeursstijl’. Dit kan met behulp van de unieke tool van Akteos: de  Cultuurprofiler. De Cultuurprofiler meet jouw cultuurprofiel: het geeft je waardevolle informatie over je werk- en voorkeursstijl en welke uitdagingen er liggen om effectief te communiceren en samen te weken met mensen uit een andere cultuur. Als je de interculturele verschillen in beeld hebt, kun je ze makkelijker overbruggen.

Cultuurdimensies

Akteos onderscheidt via 30 online vragen tien cultuurdimensies. Jouw scores vormen je profiel en zijn goede een voorspeller van jouw gedrag op de werkvloer, en de omgang met andere culturen.

 1. Hiërarchische positie (hoog – laag)
 2. Toepassen van de regels (strict – afhankelijk van de situatie)
 3. Oriëntatie basis (individu – groep)
 4. Wijze van beredeneren (empirisch – theoretisch)
 5. Timemanagement (planmatig – flexibel)
 6. Risicobereidheid (hoog – gemiddeld)
 7. Professionele relaties (taakgericht – persoonsgericht)
 8. Communicatie (expliciet – impliciet)
 9. Conflict oplossend vermogen (confrontatie – consensus)
 10. Uitdrukken van emoties (geïnternaliseerd – geëxternaliseerd)

Jouw cultuurprofiel kun je vervolgens goed vergelijken met de het gemiddelde profiel van andere werknemers uit Nederland of met werknemers of klanten uit maar liefst 75 andere culturen waarmee je samenwerkt of het land waar je als expat werkzaam bent. Hierdoor word je je bewust van de gemene delers en de verschillen (cultural gaps). Per land kan de score op de dimensie verschillen.

De gemiddelde Nederlander

Uit de database blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde Nederlandse werknemer hoog scoort op planning, kleine hiërarchische afstand (korte lijnen), zich houden aan de regels, over het algemeen gericht op het individu, empirisch beredeneren, redelijk hoge risicobereidheid, overwegend taakgericht, expliciet communiceren, streven naar consensus en overwegend geïnternaliseerd is.

Nederlanders in vergelijking met …

In Italië en Spanje bijvoorbeeld is de werkcultuur heel anders. Deze landen hebben een veel grote hiërarchische afstand, toepassing van regels is veelal situationeel en werknemers zijn meer gericht op de groep. Zaken worden vooral theoretisch benaderd en qua time management is men flexibel. Beide landen, vooral Spanje, zijn meer risicomijdend en persoonlijke relaties staan centraal. Communicatie is impliciet, en vooral in Italië wordt de confrontatie gezocht. Emoties worden geëxternaliseerd.

Meer begrip voor de ander

Meer inlevingsvermogen, rust en begrip voor de ander, soepelere communicatie, minder misverstanden en meer rendement zijn veelgehoorde reacties van klanten na de training Cultural awareness: omgaan met cultuurverschillen.

Wil je ook de interculturele communicatie binnen jouw organisatie verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact op met onze accountmanager.

akteos_admin
Akteos onderkent de meerwaarde van interculturele communicatie en intercultureel management. Van bewustwording van interculturele verschillen tot en met de implementatie van beleid waarin cultuur intern als verbindende factor wordt beschouwd en extern als unique selling point. Door middel van trainingen, coaching en consultancy gericht op interculturele communicatie en intercultureel management, ook specifiek per land, voorzien wij individuen, teams en organisaties van gerichte vaardigheden, inzichten en tools om sociale en culturele vaardigheden te vergroten.

MyNomad